En ständig huvudvärk för de flesta svenska ishockeyklubbar är ekonomin och att hålla denna i balans. Detta gäller såväl klubbar på elitnivå som klubbar vilka befinner sig betydligt längre ner i seriesystemet. Ishockey är en dyr sport att bedriva och följaktligen befinner sig många klubbar i en ständig ekonomisk lindans för att få verksamheten att fungera utan att visa röda siffror.

För många klubbar är det framför allt likviditeten som orsakar problem, eller snarare bristen på likviditet. Med likviditet avses enkelt förklarat pengar på bankkontot, vilka kan användas för att betala till exempel löner, inköp av utrustning och hyra av ishall m.m. De flesta klubbar har olika former av lån och andra krediter för att kunna ha en bra likviditet, framför allt under sommarmånaderna då intäkterna är begränsade.


Varje klubb har sin egen lånestruktur. Vissa klubbar väljer att låna av de traditionella bankerna medan andra klubbar är mer innovativa och lånar från nya och moderna kreditföretag. Ett exempel på ett sådant kreditföretag är Capcito, som har specialiserat sig på lån till företag. Oavsett vilken långivare som en klubb använder sig av är ett lån något som drastiskt kan förändra klubbens likviditetssituation till det bättre.

Emellertid ska man inte glömma att de flesta lån ska betalas tillbaka. Det är därför viktigt att klubbarna har en i grunden god ekonomi och visar ett positivt ekonomiskt resultat efter varje säsong. Det är endast genom att ha en kontinuerligt god ekonomi som det är möjligt att nå långsiktiga framgångar på isen.